Tentamentraining

Tentamentraining
Als rechtsgeleerde viel het mij op dat er grote vraag was naar extra ondersteuning bij de voorbereiding van het tentamen.
Dit met name binnen de rechtsgebieden goederenrecht, verbintenissenrecht en bijzondere overeenkomsten (BW 7).
Vanwege de complexiteit en de juridische systematiek van die vakken is het voor studenten vaak lastig de juiste bepalingen te benoemen, maar worden deze ook vaak verkeerd gelezen. Het laakt dan vooral bij de onderbouwing, wat studenten dan al gauw veel punten kost op het tentamen. Ik help deze studenten met veel plezier en hen klaarstomen voor het tentamen vind ik bovendien ook erg leuk om te doen.

Wanneer ik de leerstof uitleg aan studenten dan wordt dat vaak als prettig ervaren, zelfs meer dan dat de stof enkel afkomstig is van een professor. Dat komt met name, omdat ik heel gericht les geef en juist dat wordt vaak gewaardeerd.
Mijn doel is dan ook dat het tentamen met een goed cijfer wordt afgesloten, ik geef dan ook enkel de stof die relevant is voor het desbetreffende tentamen.
Ik heb gemerkt dat studenten dit op prijs stellen, omdat dit de studielast enorm verlicht en zij hierdoor veel gerichter kunnen studeren, hetgeen vaak resulteert in een mooi cijfer.

Ik kan op een duidelijke manier de vakken uiteenzetten, uitleggen, en zorgen dat elk (relevant) wetsartikel gemarkeerd is en dat daarbij de juiste verwijzingen staan naar overige (rest)bepalingen.

De tarieven zijn afhankelijk van het lespakket dat uiteindelijk gekozen wordt door de student zelf.
Voor meer informatie hierover zie: Tarievenlijst