Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden zijn een bijzonder soort algemene voorwaarden.
Beide hebben dezelfde doelstelling; het uitsluiten van (financiële) risico´s.
De algemene leveringsvoorwaarden zijn een onderdeel van de algemene voorwaarden waarbij het, bij de leveringsvoorwaarden met name gaat om de bepalingen omtrent het leveren van een dienst of een product. Net als bij de Algemene Voorwaarden zijn er ook bij de Algemene leveringsvoorwaarden twee basiseisen die de wet stelt:

  • De inhoud van uw leveringsvoorwaarden mag niet onredelijk bezwarend zijn voor de wederpartij.
  • De wederpartij moet van u een redelijke mogelijkheid krijgen om kennis te nemen van de leveringsvoorwaarden (informatieplicht).

Algemene leveringsvoorwaarden worden niet alleen opgesteld om partijen te vrijwaren van (financiële) risico´s maar ook om het zaken doen te vergemakkelijken. Vaak is het zo dat een bedrijf veel dezelfde producten of diensten levert. Het zou te veel tijd in beslag nemen om voor elke transactie met iedere afnemer afzonderlijk de leveringsvoorwaarden vast te stellen. Vandaar dat er Algemene Leveringsvoorwaarden zijn.

Het is daarom ook zaak dat u deze voorwaarden zorgvuldig opstelt, om zo problemen in de toekomst te vermijden. Ik help u hier graag bij en kan indien u dat wenst leveringsvoorwaarden op maat voor uw bedrijf samenstellen.