Aansprakelijkheid

In een wereld van ondernemerschap staan niet enkel alleen de economische aspecten van uw onderneming centraal. Helaas maken conflicten ook deel uit uw onderneming. Uw leverancier komt zijn afspraken niet na, contract wordt niet juist nageleefd, of misschien heeft u of uw handelspartner een eigen interpretatie over hoe het contract ingevuld moet worden. Daarnaast kan er sprake zijn van een leemte in het contract. Deze vraagstukken zijn vaak tijdrovend en duur voor uw onderneming. Doet zich een dergelijk conflict voor en wilt u deze op een professionele wijze oplossen? Bij het Juridisch Kantoor Kena krijgt u de juiste ondersteuning zodat de schade beperkt blijft.